Get Adobe Flash player

Czynności notarialne:

 

Zgodnie z art. 79. ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:


1. sporządza akty notarialne;
2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
3. sporządza poświadczenia;
4. doręcza oświadczenia;
5. spisuje protokoły;
6. sporządza protesty weksli i czeków;
7. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.